original-8eff3203-6747-4dea-8531-fa683aabd317.

Kirketegn for alle

En ressurs utviklet av Døvekirken.

«Kirketegn for alle» er en ressurs utviklet av Døvekirken. «Kirketegn for alle» består av en plakat, et hefte, en app og ulike filmsnutter på sosiale medier. Plakaten viser håndalfabetet, et sett tegn som representerer alfabetet fra skriftspråket. Den inneholder også tegn som begynner med den gjeldende bokstaven. Heftet inneholder bibelsitater, "Vår Far" og "Velsignelsen" med tilhørende tegn, samt "Fem-tegnsbønnen". Heftet er utstyrt med QR-koder, som når de skannes, viser filmsnutter hvor man kan se tegnenes utførelse. «Kirketegn for alle» har også utvidet tilgjengeligheten ved å tilby en app, samt ha tilstedeværelse på Youtube og Instagram. 

Denne ressursen ble til etter flere forespørsler fra ansatte i hørende menigheter som ønsket hjelp til å bedre møte døve og tunghørte barns behov. Mange av dagens døve og tunghørte barn og ungdom er integrerte i hørende barnehager og skoler, noe som betyr at kirkens ansatte vil møte disse barna ute i sine hjemmemenigheter. «Kirketegn for alle» er en ressurs i møte med disse barna. Samtidig er det et godt supplement til hørende barn i forbindelse med trosopplæringen. Ressursen er en påminnelse om at trosopplæring ikke nødvendigvis trenger å skje gjennom talespråket.  Det gir håp om at vi kan drive trosopplæring der alle barn og ungdom føler seg inkludert og verdsatt, uavhengig av språk og funksjonsevne. "Kirketegn for alle" beriker fellesskapet ved å tilgjengeliggjøre tegnspråket som en ressurs for alle. 

Ressursen er nominert til Trosopplæringsprisen 2023!

Tilbake til de nominerte