393970619_1263135387707695_5361288072498132308_n

Gratulerer til vinneren:

Aust-Nedenes prosti fikk Trosopplæringsprisen 2023 for prosjektet «Du verden».

«Årets vinner er et godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom flere menigheter og lokale ressurser. Tiltaket samler barn på tvers av menigheter, og engasjerer mange frivillige», heter det i juryens begrunnelse.

Trosopplæringsprisen 2023 ble delt ut onsdag formiddag under fellesprogrammet på Trosopplæringskonferansen.

Samling i Den lille dyrehage
«Du verden» er et trosopplæringstiltak for tolvåringer i Aust-Nedenes prosti. Tiltaket er et eksempel på hvordan flere menigheter og andre lokale ressurser kan samarbeide for å skape gode trosopplæringstiltak.

Tolvåringene inviteres til en samling i Den lille dyrehage på Brokelandsheia, med måltid, gruppeundervisning, lek, natursti, samtale og egen utforsking. Den lille dyrehage legger stor vekt på dyrevelferd, og også på å hjelpe dyr som lever i naturen.

Reflekterer sammen
I juryens begrunnelse heter det videre:

«Temaet ‘Forvalteransvar’ blir aktualisert på en kreativ måte og settes inn i en teologisk, pedagogisk og lokal kontekst: Barn får møte skaperverket og dets mangfold på nært hold, i lokalmiljøet. Tiltaket knytter sammen oppgaven vi har fått av Gud om å ta vare på skaperverket, med refleksjon og handling. Barna blir oppmuntret til å reflektere over hvordan deres handlinger og valg i hverdagen kan påvirke naturen og de levende vesenene rundt dem, både lokalt og globalt. Sammen reflekterer barna og lederne over hvordan man kan ta gode (miljø)valg i hverdagen.»

Les mer om «Du verden» her.

De to andre nominerte til Trosopplæringsprisen var «Etter skoletid» og «Kirketegn for alle».

«… som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning»

Trosopplæringsprisen deles ut på Trosopplæringskonferansen, der IKO er hovedarrangør med KA, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge som medarrangører. Juryen for prisen består av representanter for KA, Kirkerådet og IKO.

Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Prisen deles ikke ut til enkeltpersoner.

Vinnerne får 50.000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grimsmo Nilsen. 

På bildet: Robert Knudsen, prest, Laila T. Stensvold, trosopplærer, Sissel Andreassen, trosopplæringskoordinator, Maria Nese Taxerås, trosopplærer, Ragnhild E. Floberg, prost. FOTO: Sara Hestnæs Egenæs Løvlien/Trosopplæringskonferansen. 

 

 

Vi gratulerer! 

De nominerte i 2023 er:

1etter-skoletid-1

Etter skoletid

Et tilbud for 5.-7. trinn i Buvik og Skaun menigheter

Les mer om Etter skoletid
1original-8eff3203-6747-4dea-8531-fa683aabd317.

Kirketegn for alle

En ressurs utviklet av Døvekirken.

Les mer om Kirketegn for alle her
karoline,-dld

Du verden

Et trosopplæringstiltak for 12-åringer i Aust-Nedenes prosti.

Les mer om Du verden

Om Trosopplæringsprisen

Det legges særlig vekt på:

  • at arbeidet kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner
  • at barn og unge får bedre kjennskap til den kristne tro
  • at barn og unge ivaretas som hele mennesker
  • at barn og unges tro og refleksjoner tas på alvor
  • at arbeidet preges av fornyelse og kreativitet
  • at arbeidet er godt forankret i organisasjonen/menighetens planer
  • at arbeidet er i samspill med andre aktører, som hjem, menigheter, organisasjoner, frivillighet og lokalsamfunn for øvrig

Ikke alle kriterier må være oppfylt for å komme i betraktning. Prisen tildeles etter en helhetlig vurdering.


Trosopplæringsprisen deles ut blant IKOs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Den tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Prisen deles ikke ut til enkeltpersoner.

En jury med representanter fra KA, Kirkerådet og IKO avgjør hvem som blir årets vinner blant de nominerte kandidatene.

Vinnerene får 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grimsmo Nilsen. Det er et trykk som blir håndkolorert slik at hvert bilde blir helt unikt. Pengene kan vinneren bruke fritt til arbeid som er relevant for trosopplæring og kirkelig undervisning.

Hvem kan sende inn forslag? 
Alle menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som har gode forslag til kandidater som fortjener Trosopplæringsprisen, kan sende inn sine begrunnede forslag. Det er viktig at det oppgis minst to referansepersoner som kan gi utfyllende informasjon om kandidatene som blir foreslått. En av disse må være enten kirkeverge/prost eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjonene. 
 

IKO – Kirkelig pedagogisk senter står bak prisen sammen med Kirkerådet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.